Ketvirtadienis

Pamaldos Šv. Jonų bažnyčioje su vienu iš Taizé brolių

2013-02-01 22:56:41 | Dainius
Šio mėnesio 17-23 dienomis Lietuvoje lankysis Taizé bendruomenės brolis Jean-Marie. Jo vizito tikslas - labai paprastai susitikti su jaunais žmonėmis įvairiose Lietuvos vietose, kartu su jais melstis ir artimiau susipažinti.

Brolis Jean-Marie gimė Niujorke, jo tėvas ir seneliai iš tėvo pusės kilę iš Lietuvos. Turėdamas lietuviškas šaknis, brolis nuoširdžiai stengiasi išmokti lietuvių kalbą.

Taizé bendruomenei brolis priklauso nuo 1981 m. Įšventinimų metu priimdamas baltą vienuolio rūbą pasirinko dvigubą vardą - Jean-Marie (John - tikrasis vardas, Mary - mamos vardas, mirusios likus 3 mėnesiams iki šventimų).

Brolis Jean-Marie gerai pažįsta Lietuvą ir lietuvius. Nuo 2011 m. birželio mėn. jis pradėjo rūpintis jaunimo atvykstančio iš Lietuvos priėmimu Taizé kaimelyje. Be to, brolis daug prisidėjo ruošiant tarptautinį Pasitikėjimo piligrimystės susitikimą Vilniuje, kuris vyko 2009 m. gegužės 1-3 d.

Vasario 19 d. 18.30 val. brolis Jean-Marie dalyvaus didžiosiose Vilniaus miesto pamaldose Šv. Jonų bažnyčioje. Taip pat susitiks su mūsų bendruomene ir viso Vilniaus jaunimu. Tai puiki proga net tik kartu melstis ir pabūti bendrystėje su Dievu, bet taip pat savo gausiu dalyvavimu pamaldose atsidėkoti broliui už rūpestį mumis ir šiltus priėmimus Taizé kaimelyje.

Programoje: pamaldos, brolio žodis, agapė.

Netrukus čia paskelbsime informaciją apie giesmių repeticijas.

Laukiame Jūsų!


W dniach 17-23 lutego na Litwie będzie gościł brat Jean-Marie ze Wspólnoty Taizé. Celem wizyty jest spotkanie z młodymi ludźmi w różnych miejscach na Litwie, by wspólnie się modlić i bliżej poznać.

Brat Jean-Marie urodził się w Nowym Jorku. Jego ojciec i dziadkowie ze strony ojca pochodzą z Litwy, dlatego mający litewskie korzenie brat, próbuje dobrze nauczyć się języka litewskiego.

Brat należy do Wspólnoty Taizé od 1981 roku. Podczas święceń, przyjmując białą szatę, wybrał podwójne imię ¬– Jean-Marie (John – prawdziwe imię, Mary – imię matki, zmarłej trzy miesiące przed święceniami).

Brat Jean-Marie dość dobrze zna Litwę i Litwinów. Od czerwca 2011 roku dba o przyjęcie młodych ludzi z Litwy przyjeżdżających do wioski Taizé. Ponadto brat wniósł znaczący wkład w przygotowanie międzynarodowego spotkania – Pielgrzymki zaufania w Wilnie, która odbyła się w dniach 1-3 maja 2009 roku.

19 lutego o godz. 18:30 brat Jean-Marie będzie uczestniczył na wspólnej modlitwie wileńskich parafii w kościele Św. Janów. Spotka się również z naszą wspólnotą i młodzieżą z całego Wilna. Jest to świetna okazja do wspólnej modlitwy i komunii z Bogiem oraz by swoim licznym uczestnictwem podziękować bratu za opiekę i ciepłe przyjęcia w Taizé.

Program zawiera: modlitwa w duchu Taizé, słowo od brata, agapa.

Wkrótce zamieścimy tutaj informacje o próbach chóru.

Czekamy na Was!
Nori ir tu dalyvauti? Registruokis!
Naujas komentaras
Surask mus Facebook
Paskutinės Naujienos
Nuotraukos