Nuomonės

Europos žemyno vienybės link

2017-01-07 14:05:51 | Brolis Alois, Taizé bendruomenės prioras
2016 m. gruodžio pabaigoje Taizé bendruomenės Rygoje suorganizuotas susitikimas subūrė jaunimą iš visos Europos (1). Atvykusieji tiek iš Europos Sąjungos valstybių narių, tiek ir jai nepriklausančių valstybių, patyrė brolybės, kuri gali suvienyti viso žemyno žmones, skonį.

Be to, šis žemyno šiaurėje vykstantis susitikimas padėjo jauniems žmonėms iš kitų regionų atrasti baltišką Europos veidą – gražų tautų, turinčių savas istorijas, tradicijas ir ypatumus, įvairovės aspektą.

Tam, kad turėtų taikią ateitį, europiečiai turi išplėsti savo suvokimą, kad solidarumas, tarp visų žemyną sudarančių šalių, turi augti. Labai svarbus yra ryšių plėtimas, keitimasis patirtimi ir bendradarbiavimas.

Žemyno vienybė gali būti kuriama tik tada, kai yra įsiklausymas ir dialogas tarp šalių: Europos Sąjungos ir kitų, Vakarų Europos bei Vidurio ir Rytų Europos šalių, tarp Šiaurės ir Pietų. Kiekviena šalis, didelė ar maža, turėtų būti girdima. Stengtis iš vidaus suprasti kitų galvoseną, yra viena iš būtinų sąlygų tam, kad kartais prieštaringi požiūriai būtų geriau suprantami ir nesukeltų vien tik emocijomis pagrįstų reakcijų.

Ar europiečiai geba suprasti, kad jų bendros šaknys yra kur kas gilesnės, nei jų skirtumai?

Iškart po Antrojo pasaulinio karo Europoje išplito susitaikymo siekis. Panašus vienybės paieškų laikotarpis pasikartojo po Berlyno sienos griuvimo. Daugelis jaunų žmonių mano, kad Europa plėtosis tik tada, jei gilins brolybės idealą. Jie siekia, kad Europa būtų ne tik vieninga savyje, bet tuo pačiu metu ir atvira kitiems žemynams bei solidari sunkiausius išbandymus patiriančioms tautoms.

Visame pasaulyje daugybė moterų, vyrų, ir vaikų yra priversti palikti savo žemę. Tai jų patiriamos kančios skatina bėgti. Ši priežastis yra daug stipresnė nei kliūtys statomos jų kelyje. Turtingų regionų rodomas susirūpinimas neatgrasys palikti savo šalį tų, kurie patiria nepakeliamas kančias.

Vieni žmonės sako: „Negalime priimti visų”. Kiti, priešingai, mano, kad žmonių judėjimas, kurio liudininkais esame, yra neišvengiamas, nes kyla iš nepakeliamų situacijų. Siekis reguliuoti šį judėjimą yra teisėtas ir būtinas. Pabėgėlių palikimas kontrabandininkų rankose gresia jų žuvimu Viduržemio jūroje ir prieštarauja visoms žmogiškosioms vertybėms.

Turtingos šalys negali vengti atsakomybės už padarytas istorines žaizdas ir natūralios aplinkos išbalansavimą, kurie buvo ir vis dar yra masinės emigracijos iš Afrikos, Artimųjų Rytų, Centrinės Amerikos ir kitur, priežastimi. Šiandien kai kurie turtingų šalių politiniai ir ekonominiai sprendimai vis dar yra nestabilumo kituose regionuose šaltinis. Dabar Vakarų visuomenės turi nugalėti svetimšalių ir kultūrinių skirtumų baimę, bei drąsiai pradėti formuoti savo naują veidą, kuris su migracija jau pradeda skleistis. Nors migrantų antplūdis susijęs su dideliais sunkumais, jų atvykimas gali būti puikia galimybe paskatinti Europą būti atviresne ir solidaresne.

Yra vietų, kur atvykėlių skaičius toks didelis, kad gyventojai jau prislėgti ir pavargę, tai yra savaime suprantama: jiems teko per sunki našta, o Europos šalys vis dar nerado būdo, kaip ja drauge dalintis. Tačiau daugelis žmonių pabėgėliams siūlo dosnų svetingumą ir tuo būdu įsitikina, kad asmeninis kontaktas dažnai veda į gražią tarpusavio brolystę.

Niekas negali prilygti asmeniniams kontaktams. Tai ypač aktualu kalbant apie islamą. Musulmonai ir krikščionys gali kartu ieškoti būdų paliudyti taiką ir atmesti bet kokį smurtą Dievo vardu. Prieš 800 metų Pranciškus Asyžietis, siekdamas taikos, nedvejodamas išvyko į Egiptą susitikti su sultonu. Motina Teresė skyrė savo gyvenimą vargšams, nepaisant jų religijos.

Europos šalys, norinčios izoliuotis nuo kitų, neturi ateities. Tarp europiečių, panašiai kaip ir pabėgėlių atžvilgiu, brolystė yra vienintelis kelias vedantis į taiką.

-------------------------------
(1) Nuo 2016 m. gruodžio 28 d. iki 2017 m. sausio 1 d. jauni žmonės iš viso žemyno, katalikai, stačiatikiai ir protestantai, dalyvavo 39-ame Europos jaunimo susitikime, kurį Latvijos sostinėje Rygoje surengė Taizé bendruomenė. Sausio 2 dieną šis renginys buvo pratęstas susitikimais Taline (Estija) ir Vilniuje (Lietuva). Tai buvo vienas iš pasitikėjimo piligrimystės žemėje etapų, kurią jau daugelį metų tęsia Taizé bendruomenė.
2020-12-16 10:16:49 | Chierge
Proventil Inhaler For Sale Roantoppop <a href=https://bansocialism.com/>cialis without a doctor's prescription</a> Excalm Nhs Propecia
2021-04-18 12:59:41 | flelype
http://ponlinecialisk.com/ - cheap cialis online
2021-05-09 14:15:46 | Chierge
<a href=http://gcialisk.com/>cialis online without prescription
2021-05-30 15:32:26 | Absotroto
<a href=https://vslevitrav.com/>levitra prices
2021-06-15 23:53:44 | Absotroto
<a href=https://priligyset.com>buy priligy dapoxetine from india
2021-06-27 16:35:43 | Absotroto
<a href=https://fcialisj.com>cialis without a doctor's prescription
2021-07-10 09:19:38 | Absotroto
<a href=http://vsprednisonev.com/>nosipren prednisona 20 mg</a>
2021-07-24 16:06:51 | Absotroto
<a href=http://cialiswwshop.com/>where to buy cialis</a>
2021-08-09 05:04:45 | Absotroto
<a href=http://cialiswwshop.com/>cialis</a>
Naujas komentaras
Surask mus Facebook
Paskutinės Naujienos
Nuotraukos